Fark Edenler Derneği

Herkes için adil, ulaşılabilir, karşılıklı güven ortamı geliştirilen bir yaşama katkı sağlamak amacıyla çevremizde gördüğümüz sorunların çözümüne ortak oluyoruz.

Henüz fark edilmemiş bir sorun, çözümü konusunda çaresiz bırakılmış demektir. “Fark Edenler” eşit değerliliği, eşit fırsat ve yaşam şanslarını önemseyen, paylaşım kültürünü sahiplenmiş, sosyal adalet için sorumluluk alan kişilerdir. Onlar sorunların yalnızlaştırılmasını değil, ortak bir akıl yolu ile çözülmesini tercih eden gönüllülerdir.
Bizler önce “Fark Edenler”i keşfederek sonra da onlarla kolektif çözümler üreterek; sanatı, teknolojiyi, girişimciliği kullandığımız yepyeni bir platformu kamusal alanı kullanan herkesin katılımına sunuyoruz.

SEN DE ONLARCA KOLDAN BİRİ OLMAK İÇİN